Baitulmal Paramadina Menerima & Menyalurkan Zakat, Infak, Sedekah

spanduk paramadinaBaitulmal Paramadina Menerima & Menyalurkan

Zakat, Infak, Sedekah

Tak sempurna ibadah puasa tanpa zakat. Kerelaan mengeluarkan zakat, baik zakat harta (mâl)atau fitrah adalah salah satu ciri orang beriman. Selain ibadah vertikal, puasa adalah training untuk mengasah empati dan kepedulian sosial. Manifestasinya adalah zakat.

Zakat mâl maupun zakat fitri, menurut Almarhum Nurcholish Madjid (Cak Nur), cendekiawan Islam, tujuan dasarnya adalah penyucian. Sarana penyuciannya adalah dengan menunjukkan komitmen kepedulian sosial. Mengentaskan kemiskinan, menyantuni yatim piatu dan kaum papa dianjurkan tak hanya sepanjang bulan puasa, tapi juga diharapkan terus berkesinambungan sehingga kepekaan batin terus terpelihara.

Islam mengajarkan, “tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah.” Hadis ini mengisyaratkan bahwa memberi lebih mulia dan terhormat. Sehingga zakat juga bisa menjadi sarana untuk mengangkat harkat dan martabat seseorang.

Untuk itu, Baitulmal Paramadina sebagai salah satu lembaga pengelola zakat, infak, dan sedekah mengajak seluruh lapisan masyarakat yang wajib mengeluarkan zakat (muzakkî) untuk berderma dan berbagi dengan mereka yang kurang beruntung.

Untuk memudahkannya, ibu/bapak/saudara/i bisa langsung transfer ke rekening:

Bank Central Asia (BCA)
Nomorrekening 2373004936
Atas nama Yayasan Wakaf Paramadina

Layanan jemput zakat: 0815 7438 9393

Baitulmal Paramadina akan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah ibu/bapak/saudara/i ke kelompok masyarakat yang berhak menerimanya (mustahik). Laporan para  muzakki dan mustahik ini juga akan kami muat di website Yayasan Paramadina (www.paramadina.or.id).

Semoga niat baik dan ibadah ibu/bapak/saudara/i menjadi amal jariah dan investasi sosial yang mendapat limpahan berkah dan karunia Allah SWT. Amin…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*